Årsak til fuktig kjeller?

- Ingen utvendig isolasjon.
- Vanntrykk mot konstruksjon.
- Skadet kapilærebrytene sjikt.
- Negativt fall i terreng.
- Trekk og/eller kapilært sug fra fundament/såle.
- Taknedløp som føres ned i drens.
- Ingen eller dårlig/manglende drenering og mangel på drenerende masser.

This is a headline

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

© Copyright Solid AS